Historie hradu

Karlův Hrádek  » Historie hradu

Karlův hrádek, zřícenina malého hradu, nad řekou Vltavou a nad hladinou dnešní vodní nádrže Hněvkovice. Nachází se 2 kilometry jižně od vesnice Purkarec a přibližně 8 kilometrů severně od známého zámku Hluboká nad Vltavou. 

   Tento menší hrad byl založen českým králem Karlem IV., někdy krátce před rokem 1357, pod původním jménem Karlshaus a později nazývaný jako Karlův Hrádek, či pouze Hrádek. O vzniku a krátkém období jeho existence není téměř žádných záznamů. Je možné, že byl původně založen pro účel správy později zamýšleného odtržení části hlubockého panství, ke kterému však nedošlo. Pravděpodobněji však sloužil spíše jako lovecký hrádek a byl součásti loveckého panství Hluboká. Po velmi krátké době jakékoli zprávy o Karlově Hrádku mizí a předpokládá se, že již koncem 14. století byl opuštěný. Lze to přisuzovat nezájmu pozdějšího českého krále Václava IV. o tento objekt. Do dnešní doby se zachovaly poměrně výrazné pozůstatky Hrádku. Na první pohled upoutá jasně zachovalé obvodové zdivo s patrnými náznaky obytného paláce a dobře zachovalá stěna hradní kaple dominující dnešnímu pohledu při příchodu ke zřícenině. Výrazně se zachoval i vstupní prostor, včetně kamenných lavic u vstupu do hradu a hluboký hradní příkop. Je pravděpodobné že vstup nebyl výrazněji opevněn do výšky, tedy neměl vysokou vstupní bránu, jinak obvyklou na jiných hradech i tohoto typu. 

   Hrad svým stavebním řešením je typický pro dobu Lucemburskou. Jde o hrad bezvěžového řešení, přibližně nepravidelného trojúhelníkového tvaru. Je bez samostatné obvodové pláštové hradby a upřednostněn především jako obytný objekt, kde byly zvýrazněny prvky dlouhodobě obývaného sídla ve stavebním řešení hradu. Na jinak malém hradě zabírají pozůstatky obytného paláce, kaple a zázemí velkou většinu samotného hradu. Obvodové zdi jsou výrazně zpevněné svojí silou jenž měla zvýšit obranyschopnost Hrádku v případě napadení. Jinak nevýrazné vojenské opevnění hradu bylo zesíleno vykopáním, nezvykle velmi hlubokého obraného příkopu po téměř celém obvodu Hrádku. K celkově malému významu strategického a vojenského charakteru Karlova Hrádku se přidává i fakt, že byl postaven na místě, kde ze tří stran je okolní terén téměř ve stejné výšce s hradem a odděluje jej od něj právě výše zmíněný uměle vyhloubený hluboký příkop, do dnešních dnů velmi dobře zachovalý.