Typ B

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Typ B

 

 

Československé lehké opevnění vz.37, TYP B

 

  Typ B. Jeden z méně často stavěných typů. Typ lehkého opevnění opatřený všemi klasickými prvky pro vz.37. Rozdílem oproti nejčastěji stavěnému typu A bylo vyprojektování jedné ze dvou pancéřových střílen pro čelní palbu do předpolí, tzn. proti směru postupujícího nepřítele. Druhá střílna vějířem palby směřovala v klasickém bočním směru. V tomto provedení se dělil objekt na varianty B1 nebo B2. Rozdíl mezi nimi spočíval v tom která ze dvou střílen (pravá nebo levá) mířila čelním směrem a druhá výstřelem do boku. Základní princip vnitřního uspořádání (vycházející z typu A) na dvě střelecké místnosti, spojovací chodbičku a bráněný týlový vstup, zůstal zachován. Samozřejmostí byl ventilátor, granátový skluz, dva periskopy, pancéřové dveře, vchodová střílna a mřížový uzávěr. Vše vycházející z typu A a taktéž vše osazené u dalších typů (D a E). Vyjímkou byl jednoduchý typ C, stavěný jen velmi málo a na těchto stránkách zatím nepopsaný.

 

   Toto provedení lehkého objektu se stavělo v místech obranné pevnostní linie, kde bylo její ukončení, při přechodu pásma obrany před vodní plochu nebo z důvodů lokálních podmínek dle terénu. Z těchto důvodů byl doplňujícím objektem v obraně, která však zřetelně ležela na provedení pevnůstek typu A.  

 

   Podrobný popis jednotlivých části lehkého čs. opevnění vz.37 je vysvětlen na typu A a popis typů B, D a E v pojmech, z "áčka" vychází. Velmi málo stavěný typ C zatím není součástí těchto stránek.

 

 

 

 

 

 

Popis nákresu:  na tomto nákresu půdorysu je patrné rozdílné směřování každé ze dvou střílen. Pravá střílna je klasicky vedená palbou do bočního směru od objektu, ale levá střílna směřovala palebným vějířem do předpolí proti směru útoku nepřítele. Tento typ B byl doplňkově označován číslovkou "1". Jednička označovala levou střílnu palbou čelním směrem do předpolí a pravou střílnu do boční směru. Typizování jako B2, tj. číslovkou "2", znamenalo přesně opačnou orientaci výstřelových otvorů, tzn. levá strana palbou do bočního směru a pravá strana výstřelem do předpolí. Na nákresu v pravé části je krycí stěna střílny, tzv. "ucho", které krylo vždy jen boční střílnu. Patrné zakřivení tohoto ucha bylo uzpůsobené dle nasměrování boční střílny. Toto zakřivení bylo udáváno v úhlových stupních, která je v tomto případě 80°. Tato úhlová hodnota byla udávána v každém názvu dané konkrétní pevnůstky.

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: na snímku objekt typu B1 z Orlických hor. Je ve stavu po holé betonáži a odbednění, z r.1938, tedy ve stavu bez dokončovacích pracích. Nikdy nebyl vyskládán ochranný val z kamenné rovnaniny u tohoto typu také obvyklý. V místech přechodů mezi kolmými stěnami a střešní částí je patrná řada úchytů pro maskovací sítě. Snímek je pořízen čelně proti boční střílně, projektované u typu B1 na pravé straně s výstřelem do boku. Čelní střílna je zde zabrána jen náznakem z ostrého úhlu, v pravé části snímku (viz. následující foto). Jasně patrná v popředí je krycí stěna boční střílny (tzv. "ucho" - na snímku uprostřed, tj. těsně vpravo od boční střílny).

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: snímek objektu z předchozí fotografie, levá střílna v čelní stěně pro směr palby do předpolí. Vpravo nad střílnou je patrné čtvercové vyústění ventilačního výduchu střelecké místnosti, který byl běžně vyveden na týlové stěně v případě, že se jednalo o provedení pro boční palbu. 

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: na snímku zachycena další pevnůstka. Tentokrát nedaleko Libínského Sedla na Šumavě. Jde o provedení B2, kdy čelní střílna z pravé části je směřována čelně do předpolí a je na tomto snímku zobrazena. Levá střílna, osazena směrem do boku, je skovaná na této fotografii vpravo za záhozem (viz. následující snímek).

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: snímek objektu z předchozí fotografie v jiném pohledu, již výše zmíněná levá střílna výstřelem směřovaná do boku. Velmi dobře patrné je zde "ucho" (vlevo od střílny). Zřetelná je i kamenná rovnanina se zemním záhozem, naskládaný před "uchem" směrem k nepříteli. Jelikož výstřelový směr do boku je zde veden vlevo (viditelné na tomto snímku), je tento objekt typizován číslovkou "2".