Typ E

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Typ E

 

Československé lehké opevnění vz.37, TYP E

 

   Posledním trochu častěji používaným typem čs. lehkého opevnění vz.37 je typ E. Stejně jako typy B, C a D byl stavěn pouze jako doplňující prvek v obranném pevnostním pásmu a nejčastěji vyplňoval svojí palbou "hluchá" místa z jiných míst nepokrytá nebo uzavíral ukončení jednotlivých pásem obrany, přechody přes vodní plochy a případně jak podmínky terénu použití této varianty vyžadovaly. Jednalo se o variantu vybavenou pouze jednou kulometnou zbraní a pro osádku tří mužů. Palba vždy byla směřována čelně, tzn. proti předpokládanému směru útoku nepřítele. Z tohoto posledně jmenovaného důvodu chybělo tomuto typu tzv. "ucho", které bylo určeno pouze pro střílny orientované do bočních směrů. Stejně jako u "béčka" (B), které mělo také čelní palbu, i zde vyústění odvětrávání střeleckého interiéru bylo vedeno do čelní stěny (na rozdíl od bočních střeleckých místností). Vybaveno bylo standardními prvky vz.37 (ruční ventilátor, periskop, pancéřovaná hlavní i vchodová střílna, pancéřové dveře, mřížový uzávěr, atd.). Osádku tvořili tři muži.
 

 

   Podrobný popis jednotlivých části lehkého čs. opevnění vz.37 je vysvětlen na typu A a popis typů B, D a E v pojmech, z "áčka" vychází. Velmi málo stavěný typ C zatím není součástí těchto stránek.

 

 

 

  

 

Popis nákresu: Jak je z nákresu patrné, jedná se o menší lehký pevnostní objekt určený pro jednu kulometnou zbraň s výstřelem do předpolí, tj. proti směru útoku nepřítele. Pevnůstka o jedné střelecké místnosti, klasické rešení vstupu chodbičkou. Samozřejmostí je její mřížový uzávěr a pancéřové dveře jako uzávěr samotného interiéru.

 

 

 

 

 

Popis fotografie: pevnůstka typu E nedaleko Libínského Sedla, na Šumavě. Na sníku znatelná jediná střílna tohoto typu. Střílna pro čelní palbu, tj. proti směru útočího nepřítele. Kamenno-zemní záhozy jsou navršeny na bocích řopíku.