Značení lehkého opevnění

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Značení lehkého opevnění

 

Značení objektů lehkého opevnění vz.37

(nový typ)

 

   Na těchto stránkách je možné se často setkat s uváděným značením jednotlivých objektů a ne každý se v tomto značení může orientovat. Na vysvětlenou systému tohoto značení je zde tato stránka, která vysvětluje systém identifikace objektů z let 1937 - 1938.

 

   Značení každého objektu lehkého opevnění obsahuje řetězec čísel a písmen na první pohled možná budící jeho nepřehlednost. Pro názorný příklad je zde uvedeno značení řopíku pod Pašovicemi, nedaleko Týna nad Vltavou, ale systém toho značení je shodný pro všechny lehké pevnostní objekty (vz.37) vystavěné v bývalém prvorepublikovém Českolovensku. Jisté rozdíly jsou v systému označení lehkých objektů, které byly součástí těžkých pevnosntích linií (bude doplněno později).

 

 

139/37/A-180Z (objekt u Pašovic)

139 - číslo stavebního úseku. Každý stavební úsek v bývalé ČSR měl svoje nezaměnitelné specifické čílo, které se udávalo jako první v řetězci. V tomto případě úsek Pašovice - Hladná, č.139.

 

37 - pořadové číslo daného objektu v daném stavebním úseku. V tomto případě objekt č.37 (ve výše zmíněném úseku č.139).

 

A - označení typu objektu. Typ objektu daný pro lehké opevnění vz.37 ( místo písmene A případně jiné typy objektů: B,C,D,E). U typu B a D se ještě někdy uvádí zda se jedná o objekt D1 (B1) nebo D2 (B2), kdy č.1 je se střílnou do pravého bočního směru a č.2 do levého bočního směru.

 

180 - hodnota úhlu ve stupních, tj. úhel svírající obě střílny proti sobě navzájem, pokud jde o dvoustřílňový objekt typu A nebo B. (jiné časté hodnoty uhlů: 140, 160, ...,220). U typu D s jednou střílnou pro boční palbu se může uvádět hodnota ve stupních vzhledem ke kolme ose, tedy popř.: 80, 90, atd... Tato hodnota u typu D se však neuvádá vždy (viz. příklad níže).

 

Z - určuje provedení odolnosti objektu, tj. v jakém provedení odolnosti byl postaven. Z- zesílený, N - normální. V případě že není uvedeno ani "Z" nebo ani "N", jedná se o provedení normální odolnosti, tj. totéž jako "N".

 

 

Další příklad: (objekt ve hrázi rybníka Dvořiště)

148/41/D2Z

148 - stavební úsek č.148 (Lomnice - Velechvín).

41 - pořadové číslo objektu v tomto úseku.

D2 - typ objektu D2 (výstřel do levého bočního směru)

Z - zesílené provedení

 

 

Pořadové číslování jednotlivých objektů v rámci jednoho úseku se určovalo v době plánovaní a projektování daného úseku opevnění, tj. před zahájením jeho samotné stavby.

V případě že se úsek nestihl dokončit nebo z něj byly během výstavby nějaké objekty vypuštěny nebo naopak přidány, čísla pevnůstek z původního plánování zůstávala stejná, tak jak byla určená k dané pozici v terénu, dle původního projektu. V připadě dodatečných změn při výstavbě v počtu objektů se stávalo, že po dokončení ne vždy číslování objektů bylo dle pořadí, tak jak šly v linii za sebou. Pokud byla výstavba nějakých objektů zrušena, byla v číslování fyzicky postavených pevnůstek "díra". Pokud byly do linie nějaké řopíky dodatečně přidány, následovalo jejich číslování až od hodnoty výše od původně vyprojektovaného počtu.