Předmluva

 

 Předmluva

 

   Pohled na tragické období roku 1938 v Československu, zakončené Mnichovskou konferencí čtyř velmocí, která rozhodla o odnětí třetiny tehdejšího Československa, to je pohled z mnoha směrů a pohled na mnoho okolností a přičin, které k tomu vedly. Tyto stránky, tj. jejich část (Ve stínu Mnichova) věnovaná tomuto tématu, dává náhled na toto období nejen očima českého národa, pro kterého tato historická tragédie znamená dodnes trauma, ale články také dávají náhled na to co k tomu vedlo, jak postupně se "stahovaly černé mraky" nad tzv. "První republikou", proč tomu tak bylo a jiné otázky s tím spojené. Nemálo prostoru je však zde také dáno z české strany někdy opomíjenému náhledu na Mnichovskou konferenci pohledem zvenčí, tj. dobové vnímání čs.- německé krize očima Francie a V.Británie. Křivda na českém národě nijak nepopiratelná a ničím nesnižována se zde staví do konfrontace se situací západních politiků, s pohledem na postoje jejich politické reprezentace jara, léta a začátkem podzimu r.1938 a neméně je v článcích zmíněn i postoj samotného E.Beneše, nahlédnutí do jeho povahy, do jeho způsobu uvažování a v kontextu toho hledání vysvětlení proč nedal rozkaz postavit se na ozbrojený odpor a rozhodl se kapitulovat. Není cílem těchto stránek hledat jediné správné odpovědi (což ani nelze nikdy v historických tématech nalézt), ale vnést do pohledu na toto temné období jiné světlo, z jiných stran, z jiných úhlů a z pohledu dalších zůčastněných stran. Stránky si nedávají za cíl věnovat se pohledu na fašismus, nacismus a A.Hitlera samotného. Není zde výrazněji vyjádřen negativní názor autora těchto stránek na fašismus a osobu A.Hitlera. Toto téma není předmětem tohoto webu.

 

   V části těchto stránek věnované čs. opevnění dále naleznete popis jednotlivých fortifikačních typů objektů československého předválečného opevnění, dále výklad týkající se tohoto pevnostního systému, dobové historické fotografie, osud některých pevnostních úseků v ČR a jejich stav v dnešní době. Zmíněné jsou zde i poválečné úpravy provedené na lehkém opevnění po r.1945. Články jsou doplněné mnoha fotografiemi s výkladovým textem a rovněž zde naleznete velké množství samostatných fotogalerií s výkladovým popisem u jednolivých snímků. Nelze pominout i úvahy autora stránek zde prezentované, které vycházejí z jeho faktografie, její interpretace a zasazení do kontextu doby druhé poloviny 30. let a zejména r.1938.

 

Poznámka: oficiální datum podepsání Mnichovské dohody je na tomto historickém dokumentu uváděn 29. září 1938, ale signatáři byl fakticky podepsán po půlnoci na 30. září 1938. Na těchto stránkách je z tohoto důvodu uváděn podpis Mnichovské dohody 30. září 1938 čímž není zpochybňováno oficiální datum podpisu.