Historie hradu

Šelmberk » Historie hradu

 

 

 

Nevelká zřícenina hradu, 17km severně od Tábora a nedaleko města Mladá Vožice. 

   Pozůstatky nevelkého sídelního hradu, kterým dominuje opravená věž, náležící k původnímu hradnímu sídlu, která od 19. století je upravena jako rozhledna. První zmínky dokládající existenci hradu Šelmberk pocházejí z r. 1318. Hrad nechal pravděpodobně vystavět Přibyslav z Křimína, později nazývaný jako první pán ze Šelmberka. V držení rodu pánů ze Šelmberka byl po dobu 70 let a v devadesátých letech 14. století hrad do svého vlastnictví přebírá Aleš z Rýzmubrka. Zmínka o něm končí r. 1419 a následuje dlouhé období (do konce 15. stol.), kdy neexistuje žádný zásadní písemný záznam o hradu. Je pravděpodobné, že hrad v tomto období často střídal majitele a jeho rozvoj přinejmenším stagnoval. Někdy v první polovině 16.stol. Šelmberk prochází stavebním rozvojem, kdy je rozšířen o nové obytné prostory v podobě nového renesančního paláce. Kdo tyto nemalé stavební úpravy na hradě provedl se z jistotou neví, stejně jako jejich přesné období provedení. V úvahu připadají dva známí majitelé z první pol. 16. stol a to Václav Přebor z Radešína, či Albrecht Cipl z Kravska jenž sídlo získal před r. 1518 a vlastnil jej do roku 1542. Druhá pol. 16. stol. znamenala pro Šelmerk opět stagnaci a zejména v 17. století přišel úpadek hradu, ruku v ruce s častým střídáním jeho majitelů. Vše toto vedlo postupně k jeho zániku, kdy je hradní sídlo r.1678 uváděno již jako opuštěné. Na přelomu 18. a 19. století tehdejší majitel Leopodl Kuenburg nechal opravit původní hradní věž a přestavět na rozhlednu. Změn doznalo i okolí zříceniny hradu tehdy předělané na anglický park. Hradní věž účelu rozhledny slouží dodnes, okolí zříceniny hradu je dnes upraveno do podoby udržovaných travnatých ploch a v nevelké vzdálenosti od hradu se každoročně nachází letní skautský tábor a areál ukázek středověkých lidových řemesel zasazených do přírodního areálu blízkého okolí zříceniny. Od r. 1940 do současné doby je hrad ve vlastnictví města Mladé Vožice.