Historie hradu

Sokolčí » Historie hradu

    Zbytky hradu Sokolčí se nacházejí nedaleko obce Děkanské Skaliny, nad tokem Černého Potoka, asi 10 km východně od města Kaplice. O původu a existenci hradu se zachovalo velmi málo písemností a v dějinách o něm nacházíme doslova jenom malé střípky záznamů.

     První zmínkou, která o existenci hradu byla nalezena, je padělaná listina z 15. století, ve které se tvrdí, že hrad byl potvrzen českým králem Přemyslem Otakarem II. jako koupený do vlatnictví Vokovi z Rožumberka a koupen byl údajně od Janáka z Vodic. Údajná koupě udáti se měla r. 1264, jak uvádí výše zmíněná listina. Pokud pomineme uvedenou padělanou písemnost, tak potom je možné pouze prokázat, že hrad Sokolčí byl ve skutečnosti vlastněn pány z Velešína a Beneš z Velešína jej r. 1387 prodal Oldřichovi z Rožumberka, který jej následně připojil k Novohradskému panství. Po vypuknutí husitských válek dal Oldřich z Rožumberka hrad zbořit, pravděpodobně v obavě před tím aby se po případném dobytí husitskými vojsky nestal jejich opěrným bodem v oblasti. Později hrad již nebyl nikdy obnoven a r. 1541 byl v majetku Rožumbeků již uváděn pouze jako pustý. Posledními majiteli byli Buquojové, kteří jej získali po bitvě na Bílé Hoře a měli jej ve vlastnictví do poloviny 20. Století.

    Hrad Sokolčí bylo spíše možno nazývat hrádkem vzhledem k svojí poměrně malé rozloze a jeho vojenský význam jako pevnosti spočíval především v tom, že byl postaven na místě, kde ze 3 stran se od jeho hradeb spouštěla strmá a nepřístupná skála téměř znemožňující jakkoli dosáhnout hradeb z těchto směrů (západní, severní a jižní ). Dnes jsou dochované pouze zbytky základů hradní věže na východní straně, na jediné možné přístupové straně do hradu. Dále se dochovali zbytky pravděpodobně obytných budov a hradeb východní a severovýchodní části prostoru zříceniny. V ostatních částech nelze dnes nalézt žádné zbytky a ani stopy po zástavbě či opevnění hradu a není známo jak byl hrad vystavěn, či opevněn na západní a jižní straně. Tedy ze směrů strmých a téměř nepřístupných skal.

    Sokolčí byl spíše malý hrad, který nemohl nijak svojim významem zasáhnout do dějin zdejšího kraje a svým rozsahem a rozlohou by jej bylo možno spíše přirovnat k zemanským sídlům či loveckým hrádkům.