Liběchovská příčka, Mimoň

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění dnes » Liběchovská příčka, Mimoň

Stavební úsek Ralsko (R1, R2)

Úsek z větší části dobetonován na "poslední chvíli" v pozdním létě r. 1938. Pro případ čs. - německé války byla většina objektů pro bojové použití nezpůsobilá. Mnoho z nich se nacházelo koncem září 1938 krátce po betonáži, ještě v napůl "syrovém" stavu, nebo jen několik dnů až týdnů po dokončení betonáže, jinde se připravovala staveniště pro další úseky opevnění, ale s betonáží se nestihlo ani začít. Dobetonovaná opevnění v oblasti Ralska z velké většiny postrádala těžko postradatelné uzavírací pancéřové dveře a chyběly životně důležité ventilátory na výměnu vzduchu uvnitř objektů. U většiny pevnůstek chybí ochranné záhozy které nebyly nikdy navršeny.

 

Ve fotogalerii je pouze malá část úseku Ralsko, severně od města Mimoň. Pouze krátký úsek jinak rozsáhlého vnitrozemského opevněného pásma zvaného "Liběchovská příčka".

 

 

Pro otevření konkrétního odkazu klikněte na miniaturu fotografie.


 R2/32/A-180Z Ralsko, okres Č. Lípa


  R2/33/A-160Z Ralsko, okres Č. Lípa


  R2/239/A-160 Ralsko, okres Č. Lípa


R2/238/A-140 Ralsko, okres Č. Lípa


R1/30/A-160Z Ralsko, okres Č. Lípa


 

 

Foto: červenec 2017