Německá reaktivace

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Reaktivace leh. opevnění » Německá reaktivace

 

Německá reaktivace čs. opevnění


   Situace německého Wermachtu na podzim r.1944 se výrazně začala zhoršovat s přibližujícími se sovětskými vojsky od východní fronty do Polska a na jihu do Maďarska. Toto ohrožení dalo německému velení na území tehdy bývalé ČSR podnět k opětovné aktivaci lehkého a v některých oblastech i těžkého předválečného opevnění. Na jihu a jihovýchodě Slovenska mělo dojít k německému obsazení lehkého opevnění a zastavení postupu Rudé armády směrem z Maďarska, na severu Moravy a v čs. Slezsku měla tato narychlo aktivovaná pevnostní linie zabránit postupu Rudé armády z Polska a tehdejšího jižního Pruska na Moravu a do Slezska. Souhrně se jednalo o oblasti Ostravska, Opavska, Jesenicka a Orlických hor na severu dnešní ČR a ve významné části jihovýchodního Slovenska.

   Jednalo se o velmi provizorní opětovné uvedení do bojového stavu. V pevnůstkách často chyběly pancéřové dveře a mřížové uzávěry. Ventilátory a periskopy byly čs. armádou v r.1938 často odvezeny a pokud ne, tak to co zbylo, bylo během prvních válečných let obyvatelstvem rozebráno. Řopíky byly často již na sklonku války zbaveny vnitřní výdřevy, která byla buď vypálena nebo vytrhána. V opevnění nebylo většinou vůbec nic a bylo “holé a bosé”. Narychlo byly koncem r.1944 Němci zhotoveny dřevěné střelecké stolky pro usazení zbraně, původní výstřelové otvory pancéřových střílen byly plamenem proříznuty a rozšířeny pro německé kulomety MG 34 a MG 42 a v případě časté absence již chybějících původních pancéřových uzávěrů byl vchod uzavřen jen provizorně dřevěnými dveřmi nebo uzavřen nebyl vůbec. Žádné další úpravy, ani vnitřní a ani venkovní, prováděny většinou nebyly. Toto obsazování linie členy Volkssturmu nebo méně kvalitními jednotkami Wermachtu probíhalo na počátku jara 1945.

 

   V konečném důsledku k bojům s Rudou armádou v lehkém opevnění na sklonku války nakonec v Čechách a na Moravě téměř nedošlo. Vyjímkou bylo několik lehkých objektů umístěných v těžké pevnostní reaktivované linii na Ostravsku, které se v dubnu 1945 zapojily do bojů při známé Ostravské operaci. Na Slovensku k dílčím bojům v lehkém opevnění došlo nedaleko Lučence, kde po jeho dobytí Rudou armádou některé pevnůstky byly sovětskými vojsky zničeny výbušninami.

 

   V souvislosti s tématem bojového využití čs. lehkého opevnění na sklonku války lze zmínit i improvizovanou aktivaci několika řopíků v oblasti Soumarského Mostu na Šumavě, která přímo s obsazením výše zmíněných moravských, slezských a slovenských linií nesouvisela. Šlo pouze o lokální improvizované bojové využití lehkého opevnění Wermachtem proti postupujícím americkým jednotkám v posledních dnech války. Dne 5. května se zde odehrály boje o přechod přes Vltavu, kdy německá pěchota obsadila pět řopíků kolem mostu a zaujala další pozice v terénu podél řeky. Po několikahodinových prudkých bojích se americkým jednotkám podařilo německé obránce z lehkého opevnění vytlačit a přechod přes řeku ovládnout.