Historie hradu

Choustník » Historie hradu

 

 

 

 Název hradu Choustník (původně Chusník) se odvozuje od pojmu „chustem“, což v překladu znamená „hora křovím porostlá“. 

   Hrad Choustník byl hradem purkrabským a nikoliv hradem sídelním. Zejména jeho mohutné opevnění, objekt jako souvislý celek z hlediska vojenského, byl silně opevněn a přestože byl mnohokrát obléhán a dobýván, zejména za husitských válek, tak nebyl nikdy dobit. Pravděpodobně, že nebyl hradem sídelním, tak v době renesanční nebyl přestavován a následně zpustl. 

   Erb pánů z Choustníka zobrazuje zlatý žebřík v modrém štítu. Pochází od českého krále Vladislava z r. 1158, který jím odměnil Jindřicha. Jindřich byl předek pozdějších pánů z Choustníka a odměněn byl za to, že jako první vylezl na hradby italského města Miláno, jehož dobývání se zúčastnil. Přesné datum založení hradu není známo. Byl založen rodem pánů Poděbradských, později nazývaných jako „páni z Choustníka“. První zmínky o hradu jsou datované do let 1252 – 1262. 1322 byl původními majiteli hrad vyměněn a podstoupen mocnému rodu Rožumberků v jehož vlastnictví se nacházel na dále po dobu 275 let. Za Rožumberků byl hrad dokonaleji opevněn a představoval v rukách tohoto mocného katolického šlechtického rodu silnou pevnost a pevnou baštu proti nedalekému husitskému Táboru. 

  Poslední rožumuberský majitel, Petr Vok, prodal hrad r. 1597 s celým panstvím Jiříku Homutovi, který však na hradě nepobýval a nechal hrad zpustnout. 

  Roku 1673 opět hrad mění majitele a po jeho vykoupení se dostává do vlastnictví rodu Voračických z Paběnic. S odkazem získal hrad, r. 1843, Evžen Vratislav z Mitrovic a posledním majitelem hradu se roku 1891 stal knížecí rod Rohanů z Dědicové. Rokem 1931 hrad vstupuje do vlastnictví Klubu českých turistů. V současné hrad vlastní obec Choustník, nalézající se bezprostředně pod hradem.