Vltavotýnské předmostí

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění dnes » Týn n. Vlt. - Ševětín » Vltavotýnské předmostí

 

Vltavotýnské předmostí, většina délky úseku č.144

 

Pás opevnění postavený v r.1938, obepínající město Týn nad Vltavou na levém břehu řeky Vltavy.

 

Postaveno 48 objektů lehkého opevnění vz.37. 

 

Všech 48 objektů v letech 1939-1940 bylo výbušninami zničeno, poté téměř nebo úplně zahlazeno. 

 

V současné době již bez jakýkoli výraznějších pozůstatků.

 

Výstavba v květnu - říjnu 1938.

 

Dokončené betonáže opevnění, většinou včetně venkovních omítek.

 

U většiny objektů zhotovena z části nebo úplně kamenná rovnanina se zemním záhozem.

 

Stavebně většinou dokončené a technicky nevybavené vůbec nebo jen částečně.

 

Na několika málo fotografiích v této galerii je několik míst, kde opevnění u Týna n. Vlt. stálo a kde ještě můžete po něm nalézt velmi nepatrné stopy. Některé prostorové fotografie jsou upraveny se zakreslenými pozicemi dnes již neexistujícího opevnění, jako ilustrace rozmístění části opevněného pásma z r.1938 na místech dnes zcela zahlazených a často v současné době zemědělsky obdělávaných.

 

Detailnější popis, rozsáhlejší článek a mapa Vltavotýnského předmostí je k nahlednutí na odkazu ZDE. 

 

Dochované objekty (Hladná, Pašovice a Pardovice) vyznačené na mapě níže, se nacházejí na pravém břehu řeky Vltavy, tj. mimo oblast levobřežního Vltavotýnského předmostí.

Viz. také článek o úseku opevnění 139, Pašovice - Hladná, u Týna nad Vltavou, na odkazu ZDE.