Betonová Slezská brána

Čs. opevnění 1935-1938 » Betonová Slezská brána

Betonová Slezská brána

Slezské pevnostní stíny.

 

  Slezská brána jako celek byla strategicky a vojensky velmi důležitá přístupová oblast ze severu na Moravu a do České kotliny jako celku, v jakémkoli století a v jakékoli době. Tato brána svým rovinatým reliéfem krajiny tvořila širokou přirozenou možnost k průniku do moravských rovin a do českých krajů, které jinak byly obklopeny ve svém pohraničí často obtížně schůdným nebo velmi těžko průjezným terénem. Tento fakt byl vzat i na zřetel při plánování obrany Československa v meziválečném období a to zejména, kdy tato pohraniční rovinatá oblast v meziválečném období sousedila s pruským územím největšího předpokládaného nepřítele, s Německem (dnes toto bývalé pruské území je již součástí Polska). I z toho důvodu na Ostravsku a Bohumínsku byla započata výstavba těžkého opevnění již v r. 1935 a dále 1936-1938 intenzivně probíhala na západ od Ostravy, přes Hlučínsko až na Opavsko, zároveň se souběžně probíhajícím silným opevňováním těchto oblastí lehkým opevněním. Lehké opevnění, které hustě v několika sledech přiléhalo těsně k samotné těžké linii jako její výrazný obranný doplněk. Na této stránce je fotografiemi a mapkami znázorněn rozsah této intenzivně a téměř souvisle opevněné dlouhé oblasti počínající u Bohumína a končící západně od Opavy. Je to pravděpodobně vůbec nejsilněji těžce i lehce opevněný dlouhý úsek v celé ČSR r.1938, který byl také v období mobilizace zpevněn rozsáhlým polním opevněním. Na fotografiích zde je vybrán jen pouhý ilustrační zlomek lehkých i těžkých objektů z celkového velmi rozsáhlého komplexu betonového opevnění ve Slezsku, který je předmětem této stránky. Jiný zajímavý fakt je, že na sklonku samotné druhé světové války, v jejich posledních měsících, se Opavskem a Hlučínskem prohnala 2. světová válka v celé její krvavé podobě těžkých bojů, kdy před válkou postavené a následně nevyužité opevnění r.1938, bylo v r.1945 obsazeno německým Wermachtem, a kdy pevnosti samotné s německými osádkami čelily útokům Rudé armády při tzv. Ostravské operaci, tj. paradoxně opevnění sloužící v r.1945 ve prospěch německých vojsk, proti kterým bylo původně v r.1938 vystavěno. Na některých fotografiích níže je patrné poškození z těchto bojů. Během r. 2017 je na těchto stránkách plánován samostatný článek s rozsáhlejší fotogalerií o Ostravské operaci.

 

   Mapy níže naznačují rozsah a hustotu opevnění v této oblasti bývalého Československa, kdy je zřetelné jakou velkou obranou silou by disponovala plně dokončená pevnostní linie kombinovaná v lehkém i těžkém provedení, plně vyzbrojena, vystrojena a osazena vycvičenými osádkami. Následuje několik fotografií některých objektů ze současnosti a na konci této stránky jsou doplněny odkazy na fotogalerie pevnostních objektů z této oblasti, které byly vložené na tyto stránky dříve. Fotografie níže byly pořízeny autorem stránek v červnu 2016. V blízké době není vyloučené rozšíření této tématické části.