Typ D

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Typ D

 

Československé lehké opevnění vz.37, TYP D

 

   Typ D. Méně častěji stavěné provedení čs. lehkého pevnostního objektu vz.37. Byl určen pouze pro jednu kulometnou zbraň a osádku tří mužů. Čelní stěna přivrácená k nepříteli byla opět masivní konstrukce a jediná střílna palbou směřovala do bočního směru, kdy provedení střílny bylo opět ocelolitinové. Při rozdělení na provedení D1 nebo D2 byla odlišnost v tom, zda zbraň směřovala do levého nebo pravého bočního směru, kdy u D1 byl udán směr do pravé strany a D2 naopak. Protože se jednalo o střelbu z pevnůstky do boku od objektu, byla samotná střílna a boční stěna zastíněna proti palbě nepřítele krycí stěnou (tzv. "ucho"), jak to bylo obvyklé. Také zde bylo samozřejmé vybavení jako: ruční ventilátor, vchodová střílna, periskop, pancéřový a mřížový vchod z týlu. Hodnota sklopu "ucha" v úhlech byl opět udávána v označení konkrétního objektu D. 

 

   Podrobný popis jednotlivých části lehkého čs. opevnění vz.37 je vysvětlen na typu A a popis typů B, D a E v pojmech, z "áčka" vychází. Velmi málo stavěný typ C zatím není součástí těchto stránek.

 

 

 

 

 

Popis nákresu: mimo obvykle zakreslených prvků (ventilátor, vchod, atd.) je na tomto náčrtu půdorysu zřetelné, že Typ D byl osazen pouze jednou kulometnou zbraní a to vždy směřovanou do bočního směru. V tomto případě se jedná o střelbu vpravo, označovanou číslovkou "1"(D1). V opačném případě, s palbou do levé strany, se značilo provedení číslovkou "2" (D2), kdy byla celá pevnůstka stavebně řešena pro výstřel zbraně vlevo. Ve své podstatě se jednalo o polovinu pomyslně rozpůleného objektu typu A.

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: lehké opevnění typu D1, z Orlických hor. Fotografie pořízena "zezadu", tzn. z týlu. Patrná je střílna hlavní zbraně směrovaná do pravého boku, jak bylo u D1 projektované. V týlové stěně je zřetelný vchod, dále menší kulaté vyústění granátového skluzu a čtvercový vývod ventilačního výduchu ze střelecké místnosti. Velmi pěkně zřetelná je zde krycí stěna boční střílny (na snímku vpravo). Levou stranou je objekt zapuštěn do svahu.

 

 

 

 

 

 

Popis fotografie: snímek lehkého objektu v provedení D2. Záběr zachycuje čelní stěnu z úhlu, spolu s krycím "uchem" v popředí a boční stěna je vyfotografována téměř čelně. Na ní je patrná zazděná střílna, která směřovala výstřelem do levého boku. Před čelní stěnou, vlevo na snímku, je dochován zbytek záhozu, který dnes již není úplný a část stěny je obnažena. Celá pevnůstka je zapuštěna do hráze rybníka Dvořiště a na fotografii je patrné jak jí samotná hráz značně převyšuje (hráz v pozadí snímku).