Reaktivace leh. opevnění

Čs. opevnění 1935-1938 » Lehké opevnění vz.37 » Reaktivace leh. opevnění

Reaktivace lehkého opevnění

V Čechách a na Moravě, po r.1939.

 

 

  Reaktivace (opětovná aktivace) čs. lehkého opevnění po r.1939 je již méně známá. Je ve stínu původního předválečného účelu výstavby čs. fortifikace, kdy je opevnění spojováno z velké většiny s krizovým rokem 1938. Že došlo k jeho opětovnému vyzbrojení a vybavení v pozdějších obdobích, to je dnes již méně známo. K opětovnému uvedení lehkých pevnůstek do bojové činnosti (po r.1939) došlo ve dvou obdobích. V obou případech se jednalo o omezené úseky a oblasti, tj. nikoli veškeré opevnění na území Čech, Moravy a čs. Slezska, ale přesto v délkách linií a v počtu objektů nikoli zanedbatelné. V prvním případě byly reaktivovány rozsáhlé lehké linie v některých oblastech německou armádou na severní hranici bývalé první Československé republiky. Druhá reaktivace proběhla v prvních poválečných letech, kdy zhoršující se vztahy Československa s Rakouskem a se západoněmeckou Spolkovou republikou (po únoru 1948) daly podnět k opětovné aktivaci lehkého opevnění čs. armádou v západních a jižních Čechách, dále na území dnešní Vysočiny a jižní Moravy.

 

 

 

Německá reaktivace

Poválečná reaktivace